Fabrikamız laboratuvarında çalışmalar TS EN ISO/IEC17025 standardına uygun olarak yapılır. Laboratuvar ilgili standartların belirlediği tüm çimento ve uçucu kül deneyini TSE adına taşeron laboratuvar olarak yapabilir.

Deneyler standard metotlara göre yapılır, ölçüm belirsizlikleri hesaplanır. Kullanılan tüm cihazların periyodik olarak kalibrasyonları yaptırılır. Bazı cihazların ise günlük haftalık veya aylık olarak etalonlar ile kontrolü yapılarak, doğru çalışması sağlanır.

Referans numuneler kullanılarak, ulusal ve uluslar arası ortak çalışmalara katılarak deney sonuçların doğrulu kontrol edilir.

Personelin iç ve dış eğitimlerle bilgi ve becerileri sürekli geliştirilir. Aldıkları eğitim ve deneyimler sonucu yeterlilikleri tespit edilerek görev ve sorumlulukları belirlenir.

Kapsamımızdaki deneyler için dış müşterilere de hizmet verilir. Müşterilere ait deney sonuçları gizlidir kimseye paylaşılamaz.