Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.