Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim’ce belirlenen ücretler, Şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulur.

Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikaları, Kurumsal Yönetim Komitesi’nce göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu’na verilen öneri doğrultusunda her yıl aylık bazda bir ücret, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.