Bursa Çimento Fabrikası AŞ. olarak Fabrikamızın teknik ve idari tüm birimlerinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amaç edinilmektedir.

Tehlikelerin bertaraf edilmesi ve iyileştirilmesi, alınacak önlemlerle birlikte; tehlikeleri bilme, öğrenme yeterliliğimizi geliştirme ve yeni teknolojileri kullanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, üretim sürecinde yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek, yasa ve kuralları özenli bir şekilde uygulamak çalışmalarımızdaki verimliliği arttıracaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın devamlılığı, etkinliği ve sürekli iyileştirmenin başarılı sonuçlara ulaşması İSG Yönetim Sistemi uygulamasıyla sağlanmaktadır.

Şirketimiz 2005 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) belgesini almıştır. (TS ISO 45001)