Yeni, farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müşteri memnuniyetine odaklı oluşumların içinde bulunmayı bir misyon olarak belirleyen Bursa Çimento’da Kalite anlayışı vazgeçilmez bir kavramdır.

”KALİTE BİR YAŞAM TARZIDIR”söyleminde de belirtildiği gibi hayatın her alanında ”Kalite” ile karşılaşıyoruz. Globalleşen günümüz dünyasında yeni yönetimsel uygulamalar şirketleri hep bir adım öne çıkarmaktadır. Bursa Çimento bu kapsamda yönetimsel başarılarını sürekli geliştirmektedir.1993 yılında çalışmalarına başlanıp 1995 yılında belgelendirilen”KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” müşteri odaklılık, proses yaklaşımı, risk tabanlı yönetim, sürekli iyileştirme, veri analizi kavramlarıyla sürekli gelişim için son derece dinamik bir modeldir.

Şirketimizde yönetilen faaliyetler proses yaklaşımı ile ele alınmaktadır. Prosesler ve performansları sürekli olarak izlenmekte ve ölçülmektedir. Müşterilerce de talep edilen Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini değerlendirmek için; gerek ürün şartlarına uygunluk, gerek müşteri memnuniyeti, gerek proses ölçümleri ve gerekse tedarikçi değerlendirmeleriyle ilgili veriler analiz edilerek nerelerde iyileştirmelerin yapılacağı ortaya çıkarılmaktadır.

Üretimle ilgili tüm işlemler standardın gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmekte, prosesler sürekli izlenmektedir. Tüm analizler büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Her aşamada kriterler kontrol edilmekte, bir sonraki prosese uygun olarak ürün verilmesi sağlanmaktadır. Girdi üründen nihai ürün satışına kadar olan tüm aşamalarda ürün kontrolleri yapılmakta, ürünün kalitesi gerekli deneylerle sağlanmaktadır. Tüm bu aşamalar için gerekli prosedürler, prosesler, planlar, talimatlar vb. dokümantasyon oluşturulmuş ve etkin olarak uygulanmaktadır.

Müşteri memnuniyetine büyük önem verilen Şirketimizde tüm müşteri istekleri titizlikle kayda alınarak gerekli işlemler en kısa sürede yapılmakta, müşterilerimize konu ile ilgili geri bildirimde bulunulmaktadır.
Tedarikçilerimize önem verilmekte, şartnamelerde tüm şartlar açık olarak belirlenme, her ay tedarikçi değerlendirilmeleri yapılmakta, hedef puanları düzenli olarak izlenmektedir.

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile şirketler tüm faaliyetlerinde geniş bir izleme ve kontrol, etkin bir yönetim, kaynakların optimum kullanımı, sağlıklı bilgi akışı, müşteri memnuniyetinde artış ve prestij ile sürekli gelişme sağlarlar.