Geride bıraktığımız yüzyılın başlarından itibaren ülkelerin rekabet üstünlüğü sağlamada istifade ettikleri en önemli unsurlardan biri olan enerji yönetimi şirketimiz içinde kuruluşundan itibaren en önemli konulardan birisidir.

İçinde bulunduğumuz yeniçağda, dünyadaki teknolojik yenilikler, uluslararası sınırların geçirgenliğinin artması, sermaye hareketleri için sınırların nerdeyse kalkması ve iletişim alanındaki çok büyük gelişmeler hem dünyadaki enerji kullanımının miktar ve hızını artırmış, hem de enerjiyi üzerinde durulması gereken en önemli sorunlardan birisi haline getirmiştir.

Şirketimiz, kuruluşundan itibaren hammadde temininden başlayarak faaliyetlerimizin her aşamasında verimlilik bilinci içerisinde sürdürmekte olup, uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi olan TS EN ISO 50001 serisi standartlarına uygun Enerji Verimliliği faaliyetlerini destekleyerek, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini 2012 yılında almıştır.