Bursa Çimento Fabrikası; hammadde temini, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyerek doğal kaynakların, teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin bir biçimde kullanılmasına yönelik çevre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hava kirliliği kontrolü kapsamında  ;  çevre mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüklerin sağlandığına dair akredite kuruluşlara yaptırılan ölçümlere ait raporlar  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na düzenli olarak sunulmaktadır. Bacalarımızda bulunan sürekli emisyon ölçüm cihazlarının okuduğu değerler anlık olarak ilgili birimlerce bilgisayar ortamında izlenebilmektedir.

Üretim esnasında tüm işlemler kapalı sistem içerisinde yapılmaktadır. Klinker kapalı beton siloda depolanmakta ve tesisteki tüm filtrasyon işlemi sonucunda toplanan malzeme kapalı sistem içerisinde üretime geri kazandırılmaktadır.
Fabrikada mevcut tüm baca çıkışlarında ileri teknolojiye sahip yeni nesil torbalı ve elektrofilreler kullanılmaktadır. Bu kapsamda ana bacalarımızda anlık toz emisyonu konsantrasyon değerimiz 10 mg/Nm₃ altına indirilmiştir.

Kapalı ortamlarda tozumaya sebep olan döküntü malzemenin temizlenmesi için seyyar filtrasyon ekipmanı alınarak çalışmalara başlanılmıştır.

Endüstriyel atık suyun oluşmadığı tesiste evsel atık sularımız Yeşil Çevre Kooperatifi ile  yapılan ortaklık sözleşmesi kapsamında direkt olarak kooperatif yönetimi tarafından işletilen ortak arıtma tesisine sevk edilmektedir.

Fabrikamız, atıkların tekrardan ekonomiye kazandırılması ve çevreye zarar vermeden enerji geri kazanımının sağlanmasına yönelik 2011 yılında kurmuş olduğu Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi, stoklama ve sevk sistemi yatırımıyla yılda yaklaşık 35.000 ton kalorifik değere sahip atıktan enerji geri kazanımı sağlamakta ve yaklaşık 20.000 ton fosil yakıt (kömür) kullanımından tasarruf sağlamaktadır.

Bacalarımızdan çıkan ve atmosfere atılan ısının geri kazanılmasına yönelik 2013 yılında Atık Isı Geri Kazanım Tesisi kurulmuştur. Fabrikamız elektrik enerjisi kullanımının % 25’ i bu tesisten sağlanarak yaklaşık yılda 25.000 ton CO₂ emisyonu tasarrufu sağlanmaktadır.
Tüm çevre faaliyetlerimizin uluslararası kabul görmüş ve sistematik bir yönetim biçimi halinde uygulanabilmesi düşüncesiyle ”TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ belgesi alınarak üretim faaliyetlerimiz bu kapsamda sürdürülmektedir.