KALİTE POLİTİKAMIZ

“Müşterilerimizin taleplerini uygulamadaki yasalar ile ulusal ve uluslararası standartların (TS EN 197) şartlarına göre karşılayıp, tüm faaliyetlerimizde sürdürebilirliği sağlayarak kaliteli çimento üretmek” Kalite Politikamızı oluşturur.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Avrupa Birliği\’nin yeni yaklaşım direktiflerinde öngörülen temel gerekleri karşıladığını gösteren uygunluk belgesini alarak, ürettiği tüm çimento tiplerinde CE işaretini kullanmaktadır.

Sistemin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, öneri sistemiyle yönetime katılımın sağlanması hedeflenen şirketimizde; “Toplam Kalite” anlayışındaki seviyenin yükseltilmesi, sürekli iyileşme ve gelişme, tüm paydaşların iştirak ve paylaşımı ile mümkün olacaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’deki faaliyetlerimizin tamamında; çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, müşterilerimizi ve tüm ilgili tarafları etkileyebilecek, iş kazaları, meslek ve diğer hastalıkları önlemek, iyileştirmek için, bunlara ait riskleri kaynağında kontrol altına alarak, sıfır kaza hedefine ulaşmak, dolayısıyla sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ana politikamızdır.

Hedefimize ulaşmak;
İlgili ulusal ve uluslararası yasa ve diğer gerekliliklere uyarak, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi, kontrol altına alma ve düzeltmelerin bir sistem dahilinde yapılması, tüm prosesin ve çevresinin sürekli iyileştirme felsefesiyle geliştirilmesi, bunlar için eğitim ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, tüm çalışanlarımızın katılımı ve paylaşımı sayesinde gerçekleştirilecektir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kurulduğu 1969 yılından günümüze kadar, öncelikle Bursa ve çevresinin çimento ihtiyacını karşılayan Bursa Çimento Fabrikası .A.Ş, aynı zamanda uluslararası ölçekte çimento ihracatı gerçekleştirmektedir.Mevcut ve gelecek nesillerin, tabiatla ahenk içinde sağlıklı ve üretken olarak temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip oldukları temel düşüncemizdir.

Amacımız; Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, enerji verimliliği ve tasarrufu, alternatif hammadde ve enerji kullanımı, atıkların kaynağında kontrolü, geri kazanımı, bertarafı ile çevre kirliliğini önleyerek sürekli gelişmenin sağlanmasıdır.

Bu kapsamda; Üretim faaliyetlerinde riskleri azaltmak, kamuoyunu bilgilendirme ve çevreye olan olumsuz etkilerimizi mümkün olan en az seviyeye indirmek, bu alanlarda rehabilitasyon yapmak,

Tüm personelimizin; çevre koruma ve bilincinin arttırılmasına yönelik eğitim verilerek, Çevre Yönetim Sistemine aktif katılımını sağlamak, yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak yürürlükte bulunan çevre mevzuatları ile diğer yasal mevzuatlara, sektörel ve yerel düzenlemelere uymak, sürdürülebilir gelişme ilkeleri çerçevesinde ÇEVREYE SAYGILI ve DUYARLI DAVRANMAK politikamızın esasını teşkil eder.

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. faaliyetlerinde “erişilebilir”, “kabul edilebilir” ve “karşılanabilir” enerji tedariğini teminat altına almak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve enerji verimliliğini arttırmak ana politikamızdır.

Hedefimize ulaşmak; Gerekli yasal mevzuat şartlarına uyarak, enerji yönetim sisteminde sürekli iyileştirmenin yapılması, her durum ve süreç için izlenmesi, teknolojik gelişimleri takip ederek alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi kullanılması ve çalışanlarımızı enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmekle gerçekleştirilecektir.

 

LABORATUVAR KALİTE POLİTİKAMIZ

Başta Bursa Çimento Fabrikamız olmak üzere, sektöre katkıda bulunacak şekilde kapsamdaki deneylere gereksinimi olanların deney ihtiyacını zamanında ve doğru olarak karşılamak.

Müşteri memnuniyeti için, deneyleri belirtilen şartlara uygun olarak, belirlenmiş metotlarla, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlik ilkesiyle tamamlamak.

TS EN ISO/IEC 17025′ e göre kurduğumuz sistemimizin tüm dokümantasyonunu personelimize öğretmek ve etkin olarak uygulanmasını sağlayarak, sürekli geliştirmek.

Kaliteli hizmet için uzman personel çalıştırmak, ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, teknolojik ve izlenebilirliği sağlanmış cihaz ve malzemeleri kullanmak.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. olarak, tüm paydaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetleri daima kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışıyla ele almaktayız. Şirketimiz müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde sağlanması ve personelimizin sürekli eğitimlerle desteklenerek müşteri ilişkileri bilincinin geliştirilmesi için, TS ISO 10002 “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” doğrultusunda faaliyet göstermeyi ilke edinmiştir.
“Müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan gelen bildirimlerin yasal mevzuat şartları çerçevesinde; şeffaf, objektif, erişilebilir ve müşteri odaklı yaklaşımla değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması” politikamızdır.