MİSYONUMUZ

Kuruluşundan itibaren modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento,

– Şirket kültürü olarak baz aldığı yönetim ve organizasyonda kurumsallaşma ilkesini,

– Ülke ekonomisine katkı, şartların elverdiği en iyi karlılığın elde edilmesi en son teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanması sureti ile ortaklarının güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kalıcı hale gelmesini,

– Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının en sağlıklı aracı, halka açık şirket felsefesinin güzel bir örneğini teşkil eden Şirketimiz çok ortaklı sermaye yapısını idame ettirmeyi,

– Gelişim ve değişim süreci içerisinde küreselleşmenin getirdiği imkan ve fırsatlardan yararlanmayı,

– Yeni ve farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müşteri memnuniyetine odaklı oluşumların içinde bulunmayı,

– Toplumsal ve çevresel değerlere saygılı olmayı,

– Faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının yaratıcılık ve katılımcılığının teşviki ve mensubiyet duygularının geliştirilmesini,

Vazgeçilmez bir MİSYON olarak kabul etmiştir.

VİZYONUMUZ

– Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararası platformda faaliyet alanlarımızda güven veren kurumsalkültürümüz, kimliğimiz, üretimimiz ve sermaye yapımız ile örnek ve saygın bir kuruluş olma imajımızıgüçlendirerek sürdürmek VİZYONUMUZDUR.