TS EN ISO/IEC 17025 standardı; Laboratuarların bir kalite sistemini çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik Sonuçlarını üretebildiklerini göstermek isteyen deney ve kalibrasyon laboratuarlarının sağlaması gereken şartları içerir.

Ayrıca bu standart laboratuarının kalite sisteminin içerdiği deney ve kalibrasyon hizmetlerinin kapsamıyla ilgili olan TS EN ISO 9001 standardının gerektirdiği bütün şartları kapsamaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025’e uygunluk belgesi TSE’den Taşeron Laboratuar olarak alınmıştır. Çimentonun zorunlu deneyleri kapsama dahil edilmiştir. Bu belge kapsam içindeki deneyleri TSE’nin taşeronu olarak onlar adına yapabildiğimizi göstermektedir.

Yönetim Sistem Belgelerimiz
EC Belgelerimiz