Şirketimizde, kâr dağıtımı ile ilgili olarak; dağıtım oranı, dağıtım tarihi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde , kârın nakit veya pay olarak dağıtılması hususlarında karar , Genel Kurulun yetkisindedir.

Ancak , Sermaye Piyasası Kurulunun “Kâr Payı Tebliği” ile şirketlere , kâr dağıtım politikalarında , kâr dağıtımı ile ilgili asgari unsurların belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

“Genel Kurul tarafından; Şirketin genel kârlılık durumu dikkate alınarak, ortaklara kâr payı dağıtılmasına veya dağıtılmamasına karar verilebilir.

– Kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi durumunda; ilgili tebliğlere göre net dağıtılabilir dönem kârının oluşması ve yasal kayıtlarda karşılığının bulunması halinde, mevzuat gereği ayrılacak yedek akçelerden sonra yıllık dağıtılabilir net dönem kârının % 25 ’inden az olmamak üzere brüt ve nakit olarak veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtılması yönündedir.

– Kâr dağıtımının en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir . Genel Kurul veya yetki verdiğinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına da karar verebilir.

– Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumunda; mevcut yasal prosedürün takibi ile kârın neden dağıtılmadığı ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağı Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.