BURSA ÇİMENTO POLİTİKASI

Bursa Çimento için Kalite, Çevre, İSG, Enerji ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi bir yaşam biçimi olup, gelişim gösteren bir süreçtir.

Bu nedenle;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar ile yasal mevzuata uygun olarak çimento üretiminde sürdürülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Uygulanabilir en iyi teknolojiler ile çevremize ve paydaşlarımıza olan riskleri kaynağında kontrol etmek,
 • Enerjiyi verimli kullanmak,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul etmek,
 • Çalışanlara eğitimler vererek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
 • Paydaşların memnuniyetini objektif bir yaklaşımla arttırmak, ihtiyaç ve isteklerini yasal mevzuat ve şartlar çerçevesinde karşılamak,
  politikamızdır.

Bu politikanın temelini;

 • Proses ölçümleriyle ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, alternatif hammadde ve enerji kullanımı, atıkların kaynağında kontrolü, geri kazanımı, bertarafı ile çevresel risklerin azaltılması,
 • Çalışanları, taşeronları, müşterileri ve tüm ilgili tarafları etkileyebilecek iş kazaları, meslek ve diğer hastalıkları önleyip iyileştirmek için, bunlara ait riskleri kaynağında kontrol altına alıp, sıfır kaza hedefine ulaşılması, dolayısıyla sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması,
 • Erişilebilir, kabul edilebilir ve karşılanabilir enerji tedariğinin teminat altına alınıp, yüksek verimli makina ve ekipman satın alarak enerji verimliliğinin arttırılması,
 • Çalışanlarla birlikte müşteriler, alt işveren ve tedarikçileri de sistemin bir parçası kabul edip, tüm kurallara uymaları için gerekli ortamı sağlamak,
  oluşturmaktadır.